Spring til indhold

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom

Din professionelle leverandør

Bedre indeklima = bedre koncentration

Skoler

Dårligt indeklima medfører koncentrationsbesvær, oftere sygedage, .... Med få midler kan vi gøre en stor forskel for indeklimaet i , og angrine udfordringerne med larm, indelukkethed, foruerening,, gasarter, luftpartikler, støv

 

Dårligt indeklima påvirker børns indlæringsevne, trivsel og sundhed. I størstedelen af klasselokalerne rundt omkring i landet bliver grænseværdierne for især CO2 og støj overskredet i store dele af undervisningstiden. Det betyder, at børnene ikke får det fulde udbytte af undervisningen, ligesom astma og allergi er blandt de hyppigste fraværsårsager i skolen. Et godt indeklima i skolerne kan derfor give gladere, klogere og sundere børn.

indeklimaet spiller en stor rolle i hverdagen på skolerne. Det er en faktor der konstant påvirker rammerne for undervisningen og har betydning for de valg både lærere og elever foretager i løbet af dagen. Det foregår i et komplekst sammenspil mellem organisatoriske og pædagogiske rammer, de muligheder bygninger giver og hvordan bygningerne tages i brug af lærere og elever. I hverdagen balancerer lærere og elever hele tiden mellem to indeklimaudfordringer, der ofte er i modstrid med hinanden: Behovet for koncentration og ro, og behovet for frisk luft og en behagelig temperatur. I den daglige praksis på skolerne vinder behovet for at begrænse støj ofte over de andre indeklimaudfordringer.

Mindre sygefravær

Godt indeklima = bedre nationale test

Elever på skoler med godt indeklima får generelt bedre resultater i de nationale tests, viser en undersøgelse blandt 230 danske folkeskoler, fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Dårlig indeklima øger nemlig
sygefraværet blandt eleverne, og det går signifikant ud over evnen til at lære.

»Når CO2-koncentrationen i et rum bliver for stor, er det første forureningstegn på vores sundhed som regel, at vi bliver trætte. Og det kan ret hurtigt føre over i hovedpine og uoplagthed.
Og det spiller ind på især børns evne til at koncentrere sig og holde skoledagen ud.«, fortæller Geo Clausen, DTU.

Kilde: DTU

Hvad har betydning for dårligt indeklima?

 • Høj koncentration af CO2
 • indendørs luftforurening - kan komme af gasarter og partikler
 • Højt støjniveau
 • Luftfugtigheden
 • Temperaturen
 • Lyset

Vi ved at der er en direkte sammenhæng mellem børns indlæring og CO2 koncentrationen. Målinger viser at 90% af skoleklasserne i løbet af dagen har CO2 niveau der er højere end de 1000 ppm, som myndighederne anbefaler som øvre grænse.

Børn tilbringer længere tid i skolerne i dag. Elevernes trivsel i skolen er således af større betydning nu
end nogensinde før.

Realdania

Kæmpe undersøgelse om skolernes indeklima

Dårligt indeklima påvirker børns indlæringsevne, trivsel og
sundhed. I størstedelen af klasselokalerne rundt omkring i
landet bliver grænseværdierne for især CO2 og støj overskredet i store dele af undervisningstiden. Det betyder, at børnene ikke får det fulde udbytte af undervisningen, ligesom astma og allergi er blandt de hyppigste fraværsårsager i skolen. Et godt indeklima i skolerne kan derfor give gladere, klogere og sundere børn.

Forhindringer

Selvom vi ser en direkte sammenhæng imellem trivsel og indeklima, så er der flere faktorer der er gældende for, at skolerne ikke er i stand til at signifikant forbedre indeklimaet:

 • Anlægsloftet. Kommunerne har et loft over de investeringer de må anvende hvert år. Det betyder at skolerne må prioritere, og mange skoler vælger at prioritere energispareordninger (ex. ELENA ordningen).
 • Mange skoler er fredede og møder derfor begrænsninger når det kommer til renovering og modernisering
 • 90% af alle skoler er bygget før BR95 (bygningsreglementet 1995), hvor der ikke var krav om ventilation
 • Der er en misforstået overbevisning om, at indeklimaet kun kan forbedres hvis der installeres ventilationsanlæg (som koster mange millioner og som kan være svært at finde både midler og opbakning til).
 • Udfordringerne på skolerne er afhængig af klasseværelsets størrelse, placering på skolen samt skolens øvrige faciliteter. Det resulterer ofte i handlingslammelse fordi ansvaret for indeklimaet ender hos den enkelte lærer i stedet for at være en fælles koordineret indsats. Det gør det svært at fastholde ellers gode intentioner og initiativer

Hvad har betydning for dårligt indeklima?

 • Lyset - intensiteten og dynamikken
 • Temperaturen
 • Akustikken

Mekaniks filtrering af luften

Vi kan tilbyde allergivenligt og luksuriøst sengetøj i den højeste og mest robuste kvalitet. Og til en god pris fordi vi sælger mange.

Vi kan også tilbyde faconlagner og kuvertlagner i samme høje kvalitet og med høj trådtæthed.

- Trådtæthed fra 300 TC = meget robust og en tæt barriere mod husstøvmider

-Med nem og robust lynlåslukning i dyne og pude

-Ingen skadelig kemi eller allergifremkaldende stoffer

- Egyptisk bomuld, bomuldssatin eller bambus

Kontakt os for muligheder og priser

Læs mere om sengetøj og lagner

Øvrige tiltag

 • Solafskærmning ved vinduerne
 • Automatisk reguleret åbning af vinduer
 • Støjreducerende tiltag

De gode vaner har også betydning

 • Ud i alle pauser. Det nedbringer CO2 niveauet
 • Små afbræk i undervisningen, hvor små hold bliver dannet udenfor klasselokalet - igen for at nedbringe CO2
 • Sko og overtøj skal blive ude på gangen.

Udskolingen

Udskolingen er særligt hårdt ramt - der udledes mere CO2. Og de kan være svære at få udenfor i pauserne. Det er derfor særligt vigtigt i udskolingen, at have fokus på de gode og sunde vaner om udluftning og værdien af at komme ud i frisk luft.

Implementering i dagligdagen

Ligesom man i gamle dage skiftedes til at være duks (nogle skoler bruger det heldigvis fortsat), så kan der også laves en indeklima-turnus. En turnus hvor eleverne på skift har ansvaret for de 3 søjler i et godt indeklima:

 • Vande planterne
 • Reagerer når fuglen kvidrer
 • Tørre filter af

Arbejdet med indeklimaet kan kobles på skolens generelle arbejde med trivsel og sundhed.

Hvem er vi

Jeg hedder Kristina og er stifter af Astma Allergi Shoppen.

Jeg startede shoppen i 2019 efter at have brugt år på at finde frem til de bedste produkter til min søn. Min dreng Elliot har nemlig et hav af alllergier, allergisk astma og eksem.

Jeg har derfor et stort produktkendskab og jeg ved hvad der er vigtigt at gå efter.

Bedste hilsner Kristina

Samarbejde

Vi kommer gerne på besøg overalt i Danmark, ved større samarbejder.

Indgår vi et samarbejde, får I jeres egen konto, hvor I kan logge ind og bestille. I kan betale via EAN.

Boserupvej 111
3050 Humlebæk

Tlf. 42 92 58 65 (mellem kl. 10-14 på hverdage)

Email:
kristina@astmaallergishoppen.dk
Svar indenfor 24 timer (hverdage).

Et eksperiment blandt 3.000 elever i 125 klasselokaler fordelt på 33 skoler landet over, viser at det kan have stor betydning med en CO2 måler i klasselokalet, som alarmerer når det er tid til at nedbringe niveauet af CO2 (tid til at skabe gennemtræk, tid til at sende eleverne ud på en lufter, tid til at danne gruppearbejde udenfor klassen og lign.).

Eksperimentet viser at en simpel og billig løsning kan have stor og vedvarende effekt på indeklimaet.

Undersøgelsen viser, at den tid, hvor eleverne har opholdt sig i lokaler med meget høje CO2-niveauer, er faldet fra over 30 minutter på en skoledag til under 1 minut. Selv 1 år efter opholder de elever, der har fået opsat en CO2 måler, sig langt det meste af tiden i acceptable CO2-niveauer i løbet af skoledagen. Til sammenligning opholder undersøgelsens testklasser, som ikke har modtaget en CO2 måler, sig i lokaler, hvor CO2-niveauet når op over den anbefalede grænse mere end halvdelen af tiden i tidsrummet 8.00 – 14.00. Hver dag, ugen ud, hele skoleåret.

Studie på luftrenser med HEPA filter

Studie på luftrenser i klasselokale