HVAD KAN EN LUFTRENSER EGENTLIG?

Den kan rense luften! Den kan rense luften for stort set alle partikler der cirkulerer i luften. Ved højlys dag har du sikkert selv set partiklerne når en solstråle lige fanger dem. En luftrenser renser IKKE partikler der ligger på en flade, og den renser heller ikke for skimmelsvamp i væggen/gulvet/loftet - den renser altså kun for de ting der er i luften.

Vælger du en maskine med HEPA filter og kulfilter (som jeg kommer ind på senere), så renser luftrenseren bl.a. for disse ting: 

→ Støv (som typisk består af afstødte hudceller, sand, dyrehår, pollen, tekstilfibre fra tøj/møbler/tæpper samt partikler fra for eksempel stegeos osv.)

→ Pollen (græs, birk, bynke, elm, hassel osv.)

→ Skimmelsvampsporer 

→ Bakterier

→ Partikler fra husstøvmider

→ Partikler fra dyrehår

→ Røg, os, sod og kemikalier

→ Udstødningsgasser (hvis du bor ved en trafikkeret vej)

→ Forurenende gasser som formaldehyd

Featured collection

Luftrenser

Overvejer du en luftrenser? - så læs her først

Det er en stor investering, at købe en luftrenser. Og virker det overhovedet? Der er mange modeller på markedet - hvilken skal man vælge og hvad er vigtigt at se efter?

Der er helt sikkert mange overvejelser og mange Google søgninger forbundet med overvejelserne. Jeg vil med det følgende forsøge, at give dig et så oplyst grundlag som muligt inden du enten til - eller fravælger en luftrenser.

Hvorfor er der så mange forskellige på markedet - og med store prisforskelle?

Der er forskel på:

 • Hvor mange antal kvadratmeter maskinen kan rense i timen
 • Filtreringsmetoden
 • Evnen til at filtrere luften - hurtighed og kraftfuldhed
 • Hvor meget af partiklerne maskinen kan fange og filtrere (filtertype)
 • Lydniveau
 • Strømforbrug
 • Design
 • Udledning af ozon

Grundlæggende er der 4 måder maskinen kan rense luften på:

 1. Mekanisk ved at presse luft gennem filtre
 2. Elektrostatisk ionisering
 3. Fotokemisk reaktion med UV-stråler
 4. Ikketermisk plasmareaktion med stærk strøm

Jeg er tilhænger af den første metode - når luften bliver presset mekanisk igennem filtrene. De andre metoder er også effektive, men de udleder ozon, som ikke er en god kombination med sarte slimhinder og/eller sarte lunger. Jeg kommer ind på lidt senere, hvad ozon er. 

Egenskaber du skal have for øje og som du skal vurdere om de er vigtige for dig - er:

 • Filtreringsmetoden (som vi har været inde på). Hvis du vælger en mekanisk filtreringsmetode, så vil jeg anbefale, at du holder dig til filtertype HEPA 12,13 eller HEPA 14
 • Udleder maskinen ozon. Hvis nej - menes der under grænseværdierne eller slet ikke? Nogle producenter oplyser at deres maskiner ikke udleder ozon hvis blot udledningen holder sig under grænseværdierne. Den eneste måde du kan blive sikker er ved, at spørge producenten direkte og evt. bede om dokumentation herpå.
 • Lydniveau. Jeg synes personligt ikke lyden skal være højere end 64 DB når den kører på absolut maksimum. Og max. 37 DB når den er på lydløs/night mode. Hvis du vil have den kørende om natten i dit soveværelse, er det nemlig vigtigt at maskinen har en form for sleep/silent mode, så den kører næsten lydløst
 • Strømniveau (de fleste med filtre ligger i samme niveau). Overvej at vælg en maskine, som kan indstilles til automatisk tilstand, så den selv finder ud af hvornår den skal køre på hhv. lav og højt blus. 
 • Design - er det vigtigt hvordan den passer ind i rummet
 • Certificeringer og test. Tjek Svenske Testfakta eller danske Tænk. Hold dig væk fra de fleste andre test - de blive som regel lavet som en del af en virksomheds SoMe strategi eller som led i affiliate aftaler. Certificeringer: tjek om den er certificeret af ECARF, Asthma Allergy Nordic, Allergy certified, Britsh Allergy Foundation eller andre lignende organisationer med noget tyngde. 
 • Hvor mange gange i timen kan maskinen rense et rum i timen. Anbefaling: Min. 2 gange i timen
 • Overvej hvor den skal stå og hvor stort rummet er. De fleste maskiner er inddelt i hvor mange m2/m3 den kan dække. Hvis du har meget højt til loftet, skal du gå lidt op i størrelse/kapacitet. De fleste udbydere af luftrensere taler om antal kubikmetre. Du regner dit behov ud ved at kende dit antal kvadratmetre og din loftshøjde: For at klare et mellemstort rum 50 kvadratmeter, med en loftshøjde på 2,4 meter, kræver det en kapacitet på mindst 240 kubikmeter ren luft i timen.
 • Undersøg om det er muligt og nemt tilgængeligt at købe filtre til maskinen eller om det er en udgået model, hvor det kan være svært at finde filtrene når de skal udskiftes

Kan en maskine hjælpe på astma og allergi?

Hvis man vælger den rigtige type med de rigtige filtre, så ja!

Der foreligger flere udenlandske studier. Jeg linker til et par af dem. En Google søgning vil kunne vise dig vejen til flere studier.

Min holdning er kun at vælge maskiner, der er godkendt og certificeret af enten ECARF, Asthma Allergy Nordic, Allergy certified, Britsh Allergy Foundation og lign. Der er forskellige kriterier afhængig af hvem der tester produktet, men uanset..er du dækket ind på de vigtigste områder, hvis du vælger en maskune, der er certificeret af en af disse uafhængige organisationer. 

Som jeg skriver indledningsvis, så skal man huske på at en luftrenser kun renser partikler, der er i luften. Man kommer altså ikke udenom, at rengøring også er et vigtigt "våben" i kampen mod astma - og allergisymptomerne. 

Links til relevante studier:

Effects of Air Purifiers on Patients with Allergic Rhinitis: a Multicenter, Randomized, Double-Blind, and Placebo-Controlled Study (nih.gov)

Effects of Indoor Air Purifiers on Children with Asthma (nih.gov)

Effectiveness of Air Filters and Air Cleaners in Allergic Respiratory Diseases: A Review of the Recent Literature (nih.gov)

Can air purifier promote the indoor cleanliness and improve the patients with asthma? | European Respiratory Society (ersjournals.com)

Effects of HEPA Air Cleaners on Unscheduled Asthma Visits and Asthma Symptoms for Children Exposed to Secondhand Tobacco Smoke | American Academy of Pediatrics (aappublications.org)

Filtre til maskinerne

Vælger man en luftrenser hvor luften bliver renset mekanisk (som jeg vil anbefale at man gør), så bruger maskinen typisk 3 forskellige filtre:

Et forfilter der fanger de store støvpartikler som dyrehår og husstøvmider osv. (skal oftest ikke skiftes, kun tørres af når maskinen fortæller dig det).

Et kulfilter som eliminerer lugte fra mad, røg, os osv.

Et HEPA filter, som kan fange og tilbageholde de helt små allergener/partikler. 

Et HEPA filter er dit vigtigste våben, så derfor vil jeg beskrive det yderligere:

HEPA-filter

HEPA filteret består af ganske tynde glasfiber- eller plasttråde, typisk med diametre mellem 0,5 og 2 mikrometer; disse tråde er filtrede sammen og presset til en filtermåtte. Et HEPA-filter med en tykkelse på fx 2,5 mm, består af ca 2500 lag af tråde. Luften presses således igennem et indviklet system af huller og forskellige naturlove bevirker, at partiklerne opfanges. 

Et HEPA filter kan hedde noget forskelligt. Tallet der står bagefter indikerer hvor mange partikler maskinen er i stand til at frasortere, altså hvor godt maskinen renser luften for de helt små partikler. 

 • EPA 10 – 85%
 • EPA 11 – 95%
 • EPA 12 – 99,5%
 • HEPA 13 – 99,95%
 • HEPA 14 – 99,99%

Historien om HEPA-filtre startede med USA's projekt til produktion af atomvåben under 2. Verdenskrig, Manhattanprojektet. De tilknyttede videnskabsfolk skulle finde en måde at frafiltrere luftbårne, mikroskopiske, radioaktive partikler, som opstod under udviklingen og fremstillingen af atomvåben. Man bad den amerikanske ingeniør, fysiker og Nobelprismodtager i kemi, Irving Langmuir, om hjælp, og han identificerede partikelstørrelsen 0,3 mikrometer til at være de mest skadelige og bekymrende at indånde.

Med udgangspunkt i det filterdesign, der blev anvendt i de amerikanske soldaters gasmasker, lykkedes det videnskabsfolkene at udvikle et filter, der kunne frasortere ned til 0,3 mikrometer. På grund af dette filters effektivitet blev det omtalt som et "absolut filter".

Navnet HEPA blev først et registreret varemærke omkring 1950'erne, hvor filteret blev kommercialiseret. Siden er HEPA-filteret blevet videreudviklet og gjort tyndere og finder i dag anvendelse i en lang række industrier og produkter. 

Kulfilter og HEPA filter skal man forvente at skifte ca. 1 gang om året, hvis man bruger maskinen regelmæssigt. Og det er vigtigt at skifte dem, for ellers kan luften ikke renses optimalt (ligesom hvis man ikke skifter pose på en støvsuger). De fleste maskiner varsler når det er tid til skift.  

Ozon

Ozon er et lille iltmolekyle (o3), som findes i naturen og danner bl.a. det beskyttende lag omkring jorden, der beskytter imod ultraviolet stråling fra solen. Ozon er altså en uundværlig del af ozonlaget i atmosfæren, men tæt på, kan det give helbredsproblemer. 

En del apparater man bruger i sin dagligdag udleder ozon, herunder visse luftrensere, laserprintere, kopimaskiner osv. 

Der kan dannes ozon af maskiner, der anvender en filterteknik, hvor luften renses ved, at partiklerne lades (ioniseres) fremfor at luften presses mekanisk igennem filtrene. Ozonet dannes, når også luften, som indeholder partikler, ioniseres.

EU har fastsat nogle grænser for, hvor meget en maskine (eller andet apparat) må udlede af ozon og i Danmark finder man heldigvis næppe nogen maskiner, der udleder mere end det tilladte. Problemet er dog imidlertid den akkumulerede sum af ozon i et rum - hvis en maskine har kørt hele dagen, hvor meget ozon er så udledt!?. Og netop dette er der ingen grænseværdi for. 

Det vil altså sige, at måler man den luft, der umiddelbart kommer ud af maskinen, så er indholdet af ozon acceptabelt og under grænseværdien. Men i løbet af noget tid akkumuleres indholdet af ozon i rummet til et helt andet og helt uacceptabelt niveau. 

DERFOR - vælg en maskine der renser luften mekanisk med filtre, hvis du skal bruge den i rum hvor du selv opholder dig (er min mening).

Hvad er ellers godt at vide om luftrensere?

Du skal vide at en maskine til at rense luften ikke er lydløs. Medmindre du har den på sleep-mode, så vil man kunne høre en lille snurren/brummen. 

Du skal også vide at en mekanisk filtrering, tager lidt på strømforbruget.

Jeg får ofte spørgsmålet om man skal have en maskine i hvert rum! Den generelle anbefaling går på, at man har maskinen dér hvor man opholder sig mest og/eller der hvor man oplever flest symptomer (når man går i seng/i soveværelset eksempelvis). Alternativt kan man vælge en lille model, som man kan flytte rundt på. 

Har du hverken allergi eller astma, og ikke er generet af hverken pollen, røg, støv osv., men blot ønsker et bedre indeklima, så er min vurdering - at du i første omgang forsøger at opnå et bedre indeklima med udluftning/gennemtræk, og at holde øje med luftfugtigheden og regulerer herefter, hvis der enten bliver for fugtigt eller for tørt i hjemmet. Og grundig rengøring. 

Tak fordi du læste med. Hvis du kender nogen med astma og/eller allergi, som kunne have glæde af en maskine som renser luften, så send endelige denne artikel til dem.